Niepubliczne Przedszkole
z oddziałem integracyjnym

Przedszkole jest czynne
w godzinach 6:30 do 18:00

Zapraszamy dzieci w wieku
od 2 do 6 lat

img-przedszkole

Kontakt

Oddział Pod Fortem 2img-kontakt

ul. Pod Fortem 2
31-302 Kraków
tel. 518 223 457 – dyrektor
tel. 607 245 932 – bezpośrednio do przedszkola
info@wesolyzakatek.pl

Oddział Pod Fortem 2C

ul. Pod Fortem 2C
31-302 Kraków
tel. 518 223 457 – dyrektor
tel. 570 280 450 – bezpośrednio do przedszkola
info@wesolyzakatek.pl

 

LIFE-IP_Malopolska

Przedszkole wyposażone jest w profesjonalny oczyszczacz powietrza przekazany w ramach programu: „Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Strefa rodzica

zaloguj img-strefa-rodzica

Język angielski

Prowadzący: Katarzyna Wiewióra
Zajęcia grupowe

Na zajęciach stosuje formy aktywności ułatwiające przyswajanie i utrwalanie słownictwa oraz osłuchiwanie się z językiem (immersja językowa). Są to: zabawy ruchowe i gimnastyka (TPR – Total Physical Response), wesołe piosenki i  rymowanki, historyjki i opowiadania zaczerpnięte z literatury anglojęzycznej, teatrzyki z  pacynkami i wycinankami, przebieranki, gry aktywizujące zmysły oraz rozwijające spostrzegawczość i myślenie, muzykowanie na prostych instrumentach, gry i zabawy dydaktyczne.
W trakcie realizacji programu dzieci zapoznają się z podstawowymi nazwami otaczającego je świata. W trakcie roku przedszkolnego w tematykę zajęć wplatane są wątki dotyczące tradycji i  zwyczajów związanych z obchodzeniem różnych świąt w Anglii i w USA.
Na zajęciach wykorzystuję materiały m.in. Super Simple Songs, Super Simple Learning, Maple Leaf Learning.

Rytmika

Prowadzący: Karolina Patla
Zajęcia grupowe

Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę.
Uwrażliwia i buduje wyjątkową umiejętność reagowania na muzykę, rozwija strefę motoryczną i koordynację ciała oraz rozwija wyobraźnię i kreatywność. Zajęcia opierają się na metodzie E. Dalcroze’a, polegającej na ścisłym związku muzyki połączonej z ruchem. Wykorzystywane jest również instrumentarium Carla Orffa w celu kontaktu dzieci
z instrumentami perkusyjnymi i możliwością tworzenia orkiestry muzycznej. Podczas zajęć prowadzone są także ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe, śpiewane i granie.

Taniec

Prowadzący: Patrycja Przytuła
Zajęcia grupowe

Zajęcia taneczno-teatralne. Celem zajęć jest rozwój kreatywności i potencjału twórczego uczestników, poprzez aktywność ruchowo-taneczną. Metodą wykorzystywaną podczas zajęć jest pedagogika zabawy, rozwijana zwłaszcza przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA.
Na zajęciach zwracam szczególną uwagę na dziecięcą potrzebę ruchu oraz ekspresji za pomocą gestów, dźwięków i wyobraźni. Ważna jest również dla mnie dziecięca wrażliwość na piękno, zwłaszcza piękno muzyki i sztuki. Na naszych zajęciach będziemy ją rozwijać wykorzystując metodę dramy opartą na spontanicznej, właściwej naturze człowieka ekspresji aktorskiej oraz skłonności do naśladownictwa i zabawy. Będziemy pracować na prostych materiałach, umożliwiających twórcze działanie.
W atmosferze wzajemnej współpracy, poprzez odkrywanie tego co nas łączy lub różni zarówno uczestnicy jak i prowadzący będą mieli możliwość poznawania i rozwijania swojej indywidualnej osobowości.

Gimnastyka

Prowadzący: nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne
Zajęcia grupowe

Gimnastyka koryguje istniejące wady postawy i nie dopuszcza do powstania nowych, podnosi ogólną wydolność fizyczną i pozwala na uzyskiwanie pełnego zakresu ruchu w stawach. Gimnastyka zachęca do dbania o zdrowie i higienę ciała.
Gimnastyka ogólnorozwojowa odbywa się codziennie w czasie zajęć dydaktycznych.

Logorytmika

Prowadzący: Anna Gala-Jaworska, Jadwiga Piwowarska
Zajęcia grupowe i indywidualne

Podczas zajęć logorytmicznych dzieci uczestniczą w rozśpiewanych zajęciach logopedycznych dodatkowo wzbogaconych odpowiednimi ćwiczeniami koordynacyjnymi. W czasie zabaw muzyczno- ruchowych wykonują zadania służące rozwojowi mowy i usprawnieniu aparatu artykulacyjnego. Poznają wesołe rymowanki, które wypowiadane w odpowiednim tempie służą usprawnianiu jakości mowy. Dzieci ćwiczą także reagowanie na polecenia nauczyciela. Zajęcia mogą stanowić dopełnienie indywidualnej terapii logopedycznej.
Podczas zajęć indywidualnych prowadzona jest diagnoza logopedyczna i odpowiednio do jej wyników organizowana jest pomoc logopedyczna u dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy czynnej.

Warsztaty z psychologiem

Prowadzący: Paulina Stankiewicz
Zajęcia grupowe i indywidualne

Zajęcia grupowe mają na celu rozwój motoryki dużej i małej, rozwój wyobraźni i postaw twórczych, inteligencji emocjonalnej oraz zredukowanie napięcia emocjonalnego.
Podczas zajęć indywidualnych stymulowany jest rozwój poznawczy, percepcyjny, werbalny oraz rozwój motoryki małej. Podczas zajęć wykorzystane są metody: Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, M. Montessori, pedagogika zabawy Klanzy oraz małe formy teatralne.

Dogoterapia

Prowadzący: Andrzej Szybkowski, Laura Gallas-Diener
Zajęcia grupowe

Podczas zajęć z psem terapeutycznym dzieci oswajają się ze zwierzęciem, uczą bezpiecznych zachowań w kontaktach z nimi. Dowiadują się również jak zachowywać się przy psie w domu, jak bezpiecznie nawiązywać kontakt z obcymi psami. W czasie zajęć dzieci uczą się także nowych umiejętności i utrwalają wiedzę. W zabawie z psem dzieci: uczą się liczyć, poznają kolory, literki, pojęcia.
www.osrodekdogoterapia.pl

Muzyka

Prowadzący: Oskar Czechowicz
Zajęcia grupowe

Zumba

Prowadzący: Katarzyna Kozdęba
Zajęcia grupowe

Zajęcia dodatkowe:

Gimnastyka korekcyjna

Prowadzący: Daria Ciągło
Zajęcia w małych grupach
Dla chętnych

Gimnastyka korekcyjna to system ćwiczeń fizycznych, który ma na celu kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Taka forma zajęć ruchowych wykorzystuje ćwiczenia ogólnousprawniające, ćwiczenia wzmacniające kończyny górne i dolne, a także tułów oraz plecy, ćwiczenia biegowe, ćwiczenia koordynacyjne, ćwiczenia równoważne oraz gry i zabawy ruchowe.
Dla dzieci w wieku przedszkolnym gimnastyka korekcyjna jest prowadzona w formie zabawowej. Zajęcia te są nie tylko sposobem na poprawę sylwetki i ogólne wzmocnienie się. Dodatkowym plusem jest możliwość „wybiegania się”. Przedszkolaki po takiej aktywności fizycznej wychodzą zmęczone, ale zadowolone.

www.synapsa-fizjoterapia.pl

Judo

Prowadzący: Szymon Wilczyński
Zajęcia w małych grupach
Dla chętnych

www.ippon-judo.pl

Ceramika

Prowadzący: Katarzyna Niwicka
Zajęcia grupowe
Dla chętnych

Edukacja regionalna

Prowadzący: Katarzyna Niwicka
Zajęcia grupowe
Dla chętnych

Archi Przygody

Prowadzący: Maja Czarnecka
Zajęcia grupowe
Dla chętnych

Program Archi-przygody organizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury. Jego głównymi celami jest budowanie u dzieci świadomość otaczającej nas przestrzeni, wpływu budowli na otoczenie, wprowadzenie w kulturę życia społecznego, a także poznanie zagadnień związanych z architekturą. Architektura i urbanistyka są ważnym elementem życia człowieka – funkcjonalne mieszkania, wygodne dojazdy, zieleń w miejscach publicznych, estetyczna zabudowa – każdy z nas tego potrzebuje. Dobrze wyedukowane społeczeństwo, rozumiejące wartość tych zagadnień i funkcjonujące w wygodnej przestrzeni, będzie szczęśliwsze. Wrażliwości na estetykę i funkcjonalność warto rozwijać od najmłodszych lat.

Pianino

Prowadzący: Ewa Polak
Zajęcia indywidualne
Dla chętnych

Religia

Prowadzący: Urszula Walkiewicz
Zajęcia w małych grupach
Dla chętnych