Niepubliczne Przedszkole
z oddziałem integracyjnym

Przedszkole jest czynne
w godzinach 6:30 do 18:00

Zapraszamy dzieci w wieku
od 2 do 6 lat

img-przedszkole

Trwa rekrutacja
Zapraszamy!

Prowadzimy zapisy na rok 2018/2019.

W celu zapisania dziecka prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 570 280 450),  bądź mailowy. Serdecznie zapraszamy!

Kontakt

Oddział Pod Fortem 2img-kontakt

ul. Pod Fortem 2
31-302 Kraków
tel. 518 223 457 – dyrektor
tel. 607 245 932 – bezpośrednio do przedszkola
info@wesolyzakatek.pl

Oddział Pod Fortem 2C

ul. Pod Fortem 2C
31-302 Kraków
tel. 518 223 457 – dyrektor
tel. 570 280 450 – bezpośrednio do przedszkola
info@wesolyzakatek.pl

 

LIFE-IP_Malopolska

Przedszkole wyposażone jest w profesjonalny oczyszczacz powietrza przekazany w ramach programu: „Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Strefa rodzica

zaloguj img-strefa-rodzica

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego opierają się na muzyce, zabawach ruchowych oraz grach językowych zbieżnych z metodą Helen Doron. Zajęcia te opierają się na naturalnym sposobie przyswajania języka ojczystego, pozwalają dzieciom poznać proste słowa i zwroty oraz rymowanki i piosenki w obcym języku oraz dają możliwość „osłuchania” się z językiem. Wykorzystywane są materiały Super Simple Songs oraz Super Simple Learning.

Prowadzący: Magda Horowitz

Rytmika

Rytmika jest w pedagogice muzycznej najpełniejszą metodą wychowania przez sztukę.
Uwrażliwia i buduje wyjątkową umiejętność reagowania na muzykę, rozwija strefę motoryczną i koordynację ciała oraz rozwija wyobraźnię i kreatywność. Zajęcia opierają się na metodzie E. Dalcroze’a, polegającej na ścisłym związku muzyki połączonej z ruchem. Wykorzystywane jest również instrumentarium Carla Orffa w celu kontaktu dzieci
z instrumentami perkusyjnymi i możliwością tworzenia orkiestry muzycznej. Podczas zajęć prowadzone są także ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe, śpiewane i granie.

Prowadzący: Anna Ryznar

Taniec

Taniec nadaje ruchom dziecka lekkości, sprężystości, gibkości i płynności, kształtuje poczucie rytmu, wrażliwość muzyczną i ruchową.Podczas zajęć dzieci mają okazję poznać podstawowe techniki taneczne: taniec współczesny, taniec klasyczny, taniec ludowy. Taniec oddziałuje na rozwój psychiczny dziecka, zaspokaja potrzebę poruszania się i aktywności, wpływa na kształtowanie precyzji ruchu, wyrabia jego elegancję i estetykę, pozwala pozbyć się kompleksów, zahamowań.

Prowadzący: Anna Ryznar

Gimnastyka

Gimnastyka koryguje istniejące wady postawy i nie dopuszcza do powstania nowych, podnosi ogólną wydolność fizyczną i pozwala na uzyskiwanie pełnego zakresu ruchu w stawach. Gimnastyka zachęca do dbania o zdrowie i higienę ciała.

Gimnastyka ogólnorozwojowa odbywa się codziennie w czasie zajęć dydaktycznych.

Prowadzący: nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczne

Gimnastyka korekcyjna – poniedziałek, godz.15:00

Prowadzący: Natalia Dąbrowska www.synapsa-fizjoterapia.pl

Logorytmika

Podczas zajęć logorytmicznych dzieci uczestniczą w rozśpiewanych zajęciach logopedycznych dodatkowo wzbogaconych odpowiednimi ćwiczeniami koordynacyjnymi. W czasie zabaw muzyczno- ruchowych wykonują zadania służące rozwojowi mowy
i usprawnieniu aparatu artykulacyjnego. Poznają wesołe rymowanki, które wypowiadane w odpowiednim tempie służą usprawnianiu jakości mowy. Dzieci ćwiczą także reagowanie na polecenia nauczyciela. Zajęcia mogą stanowić dopełnienie indywidualnej terapii logopedycznej.

Prowadzący: Anna Gala-Jaworska

Zajęcia indywidualne z logopedą

Podczas zajęć indywidualnych prowadzona jest diagnoza logopedyczna i odpowiednio do jej wyników organizowana jest pomoc logopedyczna u dzieci u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy czynnej.

Prowadzący: Anna Gala-Jaworska

Warsztaty z psychologiem

Zajęcia z psychologiem prowadzone są w formie grupowej i indywidualnej. Zajęcia grupowe mają na celu rozwój motoryki dużej i małej, rozwój wyobraźni i postaw twórczych, inteligencji emocjonalnej oraz zredukowanie napięcia emocjonalnego. Podczas zajęć indywidualnych stymulowany jest rozwój poznawczy, percepcyjny, werbalny oraz rozwój motoryki małej. Podczas zajęć wykorzystane są metody: Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, M. Montessori, pedagogika zabawy Klanzy oraz małe formy teatralne.

Prowadzący: Paulina Stankiewicz

Dogoterapia

Podczas zajęć z psem terapeutycznym dzieci oswajają się z pieskiem, uczą bezpiecznych zachowań w kontaktach z psami i innymi zwierzętami. Dowiadują się również jak zachowywać się przy psie w domu, jak bezpiecznie nawiązywać kontakt z obcymi psami. W czasie zajęć dzieci uczą się także nowych umiejętności i utrwalają wiedzę. W zabawiez psem dzieci: uczą się liczyć, poznają kolory, literki, pojęcia.

Prowadzący: Laura Gallas-Diener  www.osrodekdogoterapia.pl