Niepubliczne Przedszkole
z oddziałem integracyjnym

Przedszkole jest czynne
w godzinach 6:30 do 18:00

Zapraszamy dzieci w wieku
od 2,5 do 6 lat

img-przedszkole

Kontakt

Oddział Pod Fortem 2img-kontakt

ul. Pod Fortem 2
31-302 Kraków
tel. 518 223 457 – dyrektor
tel. 607 245 932 – bezpośrednio do przedszkola
info@wesolyzakatek.pl

Oddział Pod Fortem 2C

ul. Pod Fortem 2C
31-302 Kraków
tel. 518 223 457 – dyrektor
tel. 570 280 450 – bezpośrednio do przedszkola
info@wesolyzakatek.pl

 

LIFE-IP_Malopolska

Przedszkole wyposażone jest w profesjonalny oczyszczacz powietrza przekazany w ramach programu: „Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Strefa rodzica

zaloguj img-strefa-rodzica

O nas

W naszym przedszkolu realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Działamy zgodnie z wymogami MEN, Urzędu Miasta Krakowa – Wydziału Edukacji, Kuratorium Oświaty oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Godziny otwarcia:

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy w godzinach od 6:30 do 18:00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Dni wolne

Wyżywienie:

Mając na względzie fakt, iż dzieci w wieku przedszkolnym są w okresie intensywnego rozwoju i wzrostu, dbamy o prawidłowe żywienie naszych podopiecznych.

Wyżywienie realizowane jest w formie cateringu, posiłki dostarczane są przez firmę kateringową Alma Verde. Menu układane jest przez dietetyka według obowiązujących w Polsce norm żywienia dzieci. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnej diety w związku z alergiami pokarmowymi Państwa dzieci.

Woda mineralna jest dostępna dla dzieci bez ograniczeń przez cały dzień.

W ramach czesnego oferujemy:

 • opiekę nad dzieckiem w dni robocze w godzinach 6:30 – 18:00
 • zajęcia dydaktyczne bazujące na programie zatwierdzonym przez MEN
 • naukę języka angielskiego 2 razy w tygodniu
 • rytmikę 1 raz w tygodniu
 • zumbę 1 raz w tygodniu
 • zajęcia grupowe z logopedą
 • zajęcia grupowe z psychologiem
 • opiekę logopedy i psychologa
 • dogoterapię co 2 tygodnie
 • zajęcia muzyczne 1 raz w tygodniu
 • gimnastykę ogólnorozwojową w ramach zajęć dydaktycznych
 • imprezy okolicznościowe: Mikołaj, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka itp

Zajęcia dodatkowo płatne, dla chętnych:

 • nauka gry na pianinie
 • religia
 • gimnastyka korekcyjna
 • judo
 • Edukacja Regionalna
 • ceramika

Zajęcia z dogoterapii prowadzone są przez specjalistów z firmy Dogoterapia Whoopie

Dzieci objęte są opieką psychologa i logopedy. Prowadzimy zajęcia grupowe jak i indywidualne z tymi specjalistami. Dzieci objęte są diagnozą oraz adekwatnie do jej wyników organizowana jest pomoc logopedyczna oraz praca z psychologiem.

Wielkość grup:

Grupy przedszkolne liczą do 15 dzieci. W każdej grupie pracuje nauczyciel oraz drugi nauczyciel/pomoc nauczyciela. Niewielkie grupy sprawiają, że dzieci otoczone są właściwą opieką pedagogiczną, a nauczyciele poświęcają każdemu dziecku tyle czasu i uwagi, ile ono potrzebuje.

Plac zabaw:

Nasze przedszkole posiada własny plac zabaw dla dzieci znajdujący się na tyłach budynku. Na spacery chodzimy do pobliskiego Parku St. Wyspiańskiego.

Realizowane programy:

Przedszkole bierze udział w następujących akcjach:

ZbieramyZakrętki.pl

baner3

W ramach akcji zbieramy zakrętki, które przekazujemy Fundacji prowadzącej program zbieramyzakretki.pl. Fundusze ze sprzedaży zakrętek zostają przekazane na potrzeby osób niepełnosprawnych. Zbiórkę prowadzimy cały rok, pojemnik na zakrętki znajduje się w szatni.

http://www.ecowyobraznia.pl/baterie

zbieraj baterie plakat

Włączając się w ogólnopolską akcję zbiórki zużytych baterii pomagamy chronić środowisko. Przekazane baterie zostają zutylizowane w sposób bezpieczny, nie powodując skażenia środowiska. Program realizowany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej Organizacja Odzysku Biosystem S.A. w Krakowie. Zbiórkę prowadzimy cały rok, pojemnik na baterie znajduje się w szatni.

Przedszkole niepubliczne WESOŁY ZAKĄTEK jest placówką niepubliczną wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 4430.1.130 pod nazwą Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wesoły Zakątek (oddział ul. Pod Fortem 2) oraz pod numerem 4430.1.221 pod nazwą Niepubliczne Przedszkole z oddziałem integracyjnym Wesoły Zakątek (oddział ul. Pod Fortem 2C).