Niepubliczne Przedszkole
z oddziałem integracyjnym

Przedszkole jest czynne
w godzinach 6:30 do 18:00

Zapraszamy dzieci w wieku
od 2 do 6 lat

img-przedszkole

Kontakt

Oddział Pod Fortem 2img-kontakt

ul. Pod Fortem 2
31-302 Kraków
tel. 518 223 457 – dyrektor
tel. 607 245 932 – bezpośrednio do przedszkola
info@wesolyzakatek.pl

Oddział Pod Fortem 2C

ul. Pod Fortem 2C
31-302 Kraków
tel. 518 223 457 – dyrektor
tel. 570 280 450 – bezpośrednio do przedszkola
info@wesolyzakatek.pl

 

LIFE-IP_Malopolska

Przedszkole wyposażone jest w profesjonalny oczyszczacz powietrza przekazany w ramach programu: „Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Strefa rodzica

zaloguj img-strefa-rodzica

Kadra pedagogiczna

IMG_4479Joanna Witek – dyrektor, właściciel

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Ukończyłam Pedagogikę społeczno – opiekuńczą ze specjalnością terapia i poradnictwo pedagogiczne oraz pedagogikę przedszkolną. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku zarządzanie oświatą oraz oligofrenopedagogikę. Przedszkole Wesoły Zakątek to spełnienie moich wieloletnich marzeń. Moim celem jest stworzenie miejsca, gdzie dzieci w atmosferze akceptacji, szacunku i zrozumienia będą rozwijały swoje zdolności, uczyły wiary we własne siły i przygotowywały do dalszej edukacji. Prywatnie jestem mamą Zosi, Ady i Karolka.

IMG_4622

Felicyta Grębska – oligofrenopedagog, nauczyciel – wychowawca w grupie Artystów

Jestem pedagogiem i familiologiem, ukończyłam studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Specjalizacje jakie ukończyłam to: wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną, pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową oraz mediacje w rodzinie. Pasjonuje mnie człowiek i jego rozwój stąd wybór wyżej wymienionych kierunków. W pracy w przedszkolu znalazłam praktyczną realizację pasji: śledzenie rozwoju człowieka, odkrywanie mocnych stron u dzieci, a także dzielenie się i rozwijanie swoich talentów. Pochodzę z malowniczej, podkarpackiej wsi Jodłowa, ale równie bliski jest mi Nowy Sącz. Swój wolny czas poświęcam dzieciom w krajach misyjnych, których wspieram z ramienia Wolontariatu Misyjnego Salvator.

IMG_4676

Magdalena Jelonek – nauczyciel – wychowawca w grupie Nutek

Jestem absolwentką pedagogiki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Ukończyłam szkolenia m.in.: Program Rozwoju Komunikacji MAKATON I stopnia, Metoda Dobrego Startu, certyfikowany kurs trzy stopniowy: Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu. Pierwsze doświadczenie pedagogiczne zdobyłam podczas praktyki studenckiej. W zawodzie pracuję od 5 lat. Uwielbiam wszelkiego rodzaju zajęcia plastyczne, techniczne i zabawy manipulacyjne. W pracy z dziećmi stawiam przede wszystkim na spontaniczność, naturalność i dobrą zabawę. Jestem zdania, że w pracy należy łączyć dyrektywne metody pracy z niedyrektywnymi oddziaływaniami. W czasie wolnym uwielbiam podróżować, czytać książki i słuchać muzyki. Uważam, że w życiu należy iść pod prąd i nigdy się nie poddawać.

IMG_4617

Paulina Stefańska – nauczyciel w grupie Artystów

Jestem absolwentką pedagogiki przedszkolnej z wczesnoszkolną oraz opiekuńczo-wychowawczej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Stalowej Woli. Swoje kwalifikacje zawodowe poszerzałam na studiach magisterskich na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. Ukończyłam szkolenie Program Rozwoju Komunikacji MAKATON stopień I. Jestem również certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam podczas praktyk w przedszkolu, jako wolontariusz w domu dziecka i fundacji Mam Marzenie, a także jako opiekun dzieci na wyjazdach kolonijnych. Przez rok pracowałam jako niania chłopca ze stwierdzonym autyzmem atypowym. Praca z dziećmi jest spełnieniem moich marzeń, a nawiązywanie z nimi dobrego kontaktu nie sprawia mi najmniejszych trudności. Planuję rozwijać swoje umiejętności poprzez dalszą edukację na studiach podyplomowych oraz udział w licznych kursach pedagogicznych.

Justyna Nieć

Justyna Nieć – psycholog, nauczyciel w grupie Artystów

Jestem absolwentką psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów ukończyłam specjalistyczne kursy w zakresie psychologii klinicznej dziecka oraz uzyskałam uprawnienia pedagogiczne. Zrealizowałam również studia podyplomowe na kierunku: stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania na SWPS w Katowicach. Ukończyłam kurs psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym w OTPB Mensana. Doświadczenie w zawodzie psychologa zdobywałam w trakcie licznych praktyk, wolontariatu, pracy w innych placówkach, a także podczas udziału w projektach edukacyjnych. Podczas spotkań z dziećmi najważniejsze jest dla mnie indywidualne oraz podmiotowe podejście, które pozwoli na wykorzystanie naturalnego potencjału edukacyjnego najmłodszych, a także będzie stanowiło wsparcie dla ich prawidłowego rozwoju społeczno-emocjonalnego. W wolnym czasie gram w koszykówkę oraz podróżuję.

IMG_4482 Monika Sternicka – dyrektor ds. pedagogicznych, nauczyciel w grupie Artystów

Ukończyłam Wychowanie Przedszkolne na Akademii Ignatianum w Krakowie, Szkołę Społeczno-Medyczną na kierunku terapia zajęciowa, studia podyplomowe: Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia, Organizacja i zarządzanie w oświacie, oraz szkolenia m.in.: Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Makaton – Program Rozwoju Komunikacji, Teoria Sally Goddard Blythe w praktyce – wpływ odruchów prymitywnych i posturalnych na uczenie się i zachowanie dziecka. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam pracując jako wychowawca w przedszkolu oraz współpracując ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej jako podharcmistrzyni. W ramach pracy zawodowej pracowałam także z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, jako instruktor terapii zajęciowej oraz organizowałam szkolenie dla kadry pracującej z dziećmi i młodzieżą. Prywatnie jestem żoną Michała i mamą Jasia, Jadzi i Marianki. W wolnym czasie zajmuję się rękodziełem artystycznym.

IMG_4468Katarzyna Wiewióra – nauczyciel języka angielskiego, oligofrenopedagog, nauczyciel w grupie Muzykantów

Jestem absolwentką Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na poziomie licencjatu oraz Pedagogiki Specjalnej (Oligofrenopedagogiki) na poziomie magisterki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyłam szkolenie Program Rozwoju Komunikacji MAKATON stopień I oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego. Doświadczenie z dziećmi zdobywałam na praktykach w szkole i w przedszkolu, a także pracując jako niania. Pracując  z    dziećmi   stawiam   na   różnorodność,   pomysłowość,   kreatywność   i   dobrą   zabawę.  Z łatwością nawiązuję kontakt z maluchami. Każdą podjętą pracę wykonuję z ogromnym zaangażowaniem, a obowiązki wypełniam rzetelnie, z dokładnością i starannością. Prowadząc zajęcia w głównej mierze wykorzystuje materiały i pomoce dydaktyczne, które sama wykonuję. Interesuję się rękodziełem, wszelkiego rodzaju DIY.

IMG_4681

Irena Sochańska-Graczyńska – nauczyciel w grupie Artystów

Jestem nauczycielem z 8-letnim doświadczeniem. Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku pedagogika ogólna, specjalizacja opiekuńczo-wychowawcza. Swoje pierwsze doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam podczas wyjazdów kolonijnych, gdzie organizowałam czas najmłodszym uczniom szkoły podstawowej. Pracowałam również w przedszkolach, żłobku na stanowisku nauczyciel-wychowawca. Ponadto staram się brać udział w kursach i szkoleniach, aby poszerzać swoją wiedzę. Praca z dziećmi daje mi dużą satysfakcję, lubię spędzać z nimi czas oraz przygotowywać dla nich ciekawe zajęcia. W pracy z dziećmi stawiam przede wszystkim na swoją i ich kreatywność. Uśmiech i zadowolenie dziecka jest dla mnie największą nagrodą i motywacją do dalszej pracy. To właśnie dzięki dzieciom lubię swój zawód i to co robię. Oprócz pracy z dziećmi mam wiele innych zainteresowań. Uwielbiam zwiedzać różne ciekawe miejsca, czytać książki i jeździć rowerem.

IMG_5029

Alicja Natkaniec – nauczyciel – wychowawca w grupie Muzykantów

Jestem absolwentką pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ze specjalizacją „Diagnoza i terapia pedagogiczna.” Ukończyłam również studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna ze specjalizacją „Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna”. Swoją wiedzę poszerzałam na kursach: wychowawcy kolonijnego oraz arteterapii. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam pracując w żłobku oraz podczas licznych praktyk. Planuję dalej poszerzać swoją wiedzę poprzez udział w różnych szkoleniach oraz kursach. Bardzo lubię spędzać czas z dziećmi, ponieważ można się od nich wiele nauczyć. Uwielbiam w dzieciach optymizm, szczerość i fantazję. Uśmiech dziecka jest najpiękniejszą nagrodą za pracę.

Patrycja Przytuła – oligofrenopedagog, nauczyciel w grupie Nutek

Jestem absolwentką pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej na Akademii Ignatianum oraz absolwentką teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła w Krakowie. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach mojej pracy zawodowej ukończyłam certyfikowany kurs III stopniowy: Stosowana Analiza Zachowań w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Głębsze spojrzenie na sprawy drugiego człowieka, w tym również dziecka jest zasługą mojego kilkuletniego pobytu w Hiszpanii. Uczestniczyłam tam w letnich obozach dla dzieci i spotkaniach rodzin, gdzie miałam okazję organizować dzieciom czas wolny i prowadzić z nimi zajęcia. Moje pragnienie jeszcze bliższej współpracy z dziećmi odkryłam będąc woluntariuszem w Rodzinnym Domu Dziecka w Polsce. Przebywając z dziećmi staram się sama być dzieckiem, bo w rezultacie jesteśmy nimi wszyscy.

Patrycja Rodziewicz – nauczyciel w grupie Nutek

Ukończyłam studia I stopnia pedagogiki specjalnej na specjalności edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Obecnie realizuję studia II stopnia pedagogiki specjalnej na specjalności terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna również na Uniwersytecie Pedagogicznym. Moim drugim kierunkiem, który realizuję podyplomowo jest logopedia. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam na praktykach w licznych szkołach specjalnych i integracyjnych, w ramach wolontariatu w świetlicy środowiskowej, jako opiekunka oraz prywatnie zajmując się dziećmi w mojej najbliższej rodzinie. Uwielbiam spędzać czas z maluchami a praca z nimi codziennie uczy mnie czegoś nowego i zaskakującego. Nie lubię się nudzić. Jestem fanką kreatywnych, nietuzinkowych rozwiązań co wykorzystuję w pracy z dziećmi. Moje hobby jest ściśle związane z moim rodzinnym miastem. Pochodzę z Zakopanego a w wolnym czasie uwielbiam chodzić po górach, jeździć na snowboardzie i nartach a także spotykać się z rodziną i przyjaciółmi, słuchać muzyki oraz podróżować.

Patrycja Dudek – nauczyciel w grupie Nutek

Jestem studentką psychologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Swoje pierwsze doświadczenia z opieką nad dziećmi zdobywałam w Ruchu Światło Życie będąc animatorem. Pracowałam również w żłobku. W przyszłości chciałabym pracować jako terapeuta dzieci oraz młodzieży. Uwielbiam spędzać czas z dziećmi, ponieważ są bardzo inspirujące. Ich uśmiech potrafi rozświetlić cały dzień. Czas wolny spędzam w rozwijaniu swojej drugiej pasji jaką jest fotografia.

Maria Duda – nauczyciel w grupie Artystów

Jestem studentką psychologii na Akademii Ignatianum w Krakowie. W ciągu ostatnich lat pracowałam z dziećmi z różnych środowisk, w różnych placówkach (m.in. w ośrodku socjoterapeutycznym, świetlicy środowiskowej, szpitalu onkologicznym), co było cennym doświadczeniem. Ukończyłam kurs wychowawcy kolonijnego oraz I st. PSM. Staram się rozwijać, aby w jak najlepszy sposób móc pomagać innym. Swoją przyszłość wiążę z pracą z dziećmi, która jest wymagająca, ale równocześnie piękna. Każdy młody człowiek jest inny, dlatego uważam, ze bardzo ważne jest indywidualne podejście do podopiecznego. W wolnym czasie rozwijam swoje muzyczne pasje, podróżuję i aktywnie działam w Wolontariacie Misyjnym Salvator.

Pozostali nauczyciele, pedagodzy, terapeuci:

Paulina Stankiewicz – psycholog

Mam wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku Psychologia Stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dodatkowo ukończyłam studia licencjackie na Oakton Community College w Des Plaines (USA) oraz studia podyplomowe na kierunku Wychowanie Przedszkolne na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi w Polsce i w USA. Jestem autorką warsztatów ogólnorozwojowych dla niemowląt i dzieci. Współpracuję z krakowskimi przedszkolami i Instytutem Świadomego Rodzicielstwa. Jestem zafascynowana pedagogiką Marii Montessori i potencjałem, który kryją w sobie dzieci. Prywatnie jestem mamą Gabrielki i Krzysia.

Anna Gala-Jaworska – logopeda

Jestem logopedą z zamiłowania i pasji. Na co dzień diagnozuję, prowadzę zajęcia profilaktyczne z  zakresu deficytów mowy oraz indywidualną terapię zaburzeń mowy. Aktualnie, oprócz prowadzenia własnej praktyki logopedycznej w Gabinecie Logopedycznym  GADAGALA, współpracuję z krakowskimi przedszkolami oraz stowarzyszeniem Siemacha. Posiadam wiedzę i  dyplom Uniwersytetu Pedagogicznego w zakresie studiów logopedycznych oraz 8-letnie doświadczenie w pracy terapeuty z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz starszymi. Dodatkowo prowadzę autorskie warsztaty logopedyczne: „Buzia i język Małego Mówcy”, które są skierowane do dzieci 4-6 letnich. Nieustannie poszerzam swój warsztat pracy i zdobywam wiedzę z zakresu neurologopedii. Prywatnie jestem mamą dziewięcioletniego Tymka i pięcioletniego Amadeuszka.

Jadwiga Piwowarska – neurologopeda

Karolina Patla– nauczyciel rytmiki

Jestem absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie ukończyłam studia na kierunku „Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej” na dwóch specjalnościach: nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych oraz prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych. Obie te specjalności ukończyłam dyplomem z wyróżnieniem. Pracę jako nauczyciel-muzyk rozpoczęłam już w trakcie studiów, nabierając bardzo duże doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, jak i starszymi (pracuję również z młodzieżą a także seniorami). Piszę i komponuję swoją własną muzykę, także dla dzieci – jestem współtwórcą płyty „Rytmisiowe Piosenki”, ponadto prowadzę kanał na YouTube „Pomuzykujmy”, gdzie prezentowane są pomysły na ciekawe lekcje rytmiki i muzyki. Prowadzę również warsztaty muzyczne dla nauczycieli, korzystając z autorskich pomysłów edukacyjnych. Jestem założycielką zespołu UKOJA, w którym wykonujemy moje autorskie utwory inspirowane muzyką ludową zarówno polską, jak i bałkańską. W pracy nauczyciela-muzyka najbardziej cenię połączenie dwóch moich pasji- muzyki i edukacji. Uważam, że muzyka to najpiękniejsza forma wyrażania samego siebie oraz porozumiewania się bez słów.

Oskar Czechowicz – nauczyciel muzyki

Martyna Rzepień – instruktor zumby

Nazywam się Martyna Rzepień (przez dzieci zwana też „ciocia Zumba”) od marca 2019 roku jestem instruktorem Zumba Fitness. Ten program dał mi niesamowitą możliwość rozwoju i niezliczoną dawkę energii, którą dzielę się teraz z uczestnikami moich zajęć. Zajęcia z dorosłymi przynoszą mi wiele radości, jednak w październiku 2019 roku zrobiłam krok w przód- zostałam instruktorem Zumba Kids & KIDS JR i była to najlepsza decyzja pod słońcem! Uwielbiam dzieci, uwielbiam z nimi pracować, bawić się i wygłupiać. Kiedy widzę ich rozwój raduje się moja buzia! Kocham to co robię, a na zajęciach próbuję zaszczepić w tych małych stworzeniach miłość do muzyki, tańca i aktywności fizycznej!

Daria Poręba – fizjoterapeuta

Ukończyłam studia z fizjoterapii na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się diagnozowaniem i terapią wad postawy u dzieci, wykorzystuję do terapii gimnastykę korekcyjną oraz ćwiczenia z zakresu stabilizacji centralnej.

Olga Podsiadło – muzykoterapeuta

Barbara Wojas – terapeuta neurotaktylny

Merken